Properties Elviria

Algemene voorwaarden

Welkom op onze website. Door deze website te blijven bekijken en gebruiken, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie tussen Properties Elviria – Real Estate Marbella en u met betrekking tot deze website regelen. Als u het niet eens bent met een deel van deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze website.

De website propertyieselviria.com is eigendom van Holger Klauke met NIF X-0278280-A met als adres Centro Comercial Contur, local 5, Crta. N-340, Km 192 Elviria, 29604, Marbella.

Alles wordt in het werk gesteld om de website beschikbaar te houden en soepel te laten werken. Properties Elviria – Real Estate Marbella neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

De term ‘u’ of ‘uw’ verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en gebruik en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Deze website bevat materiaal dat ons eigendom is of waarvoor wij een licentie hebben. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, de lay-out, het ontwerp, het uiterlijk, de afbeeldingen en de tekst.

Reproductie van dit materiaal is verboden, behalve in overeenstemming met de copyrightvermelding die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Alle handelsmerken die op deze website worden weergegeven en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.

Het gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die beschikbaar zijn via deze website voldoen aan uw eigen specifieke eisen.

Via deze website kunt u ook linken naar andere websites die niet onder de controle staan van Properties Elviria – Real Estate Marbella. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze gelinkte websites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of een onderschrijving van de meningen die erin worden geuit.

Noch Real Estate Marbella – Real Estate Marbella, noch derden geven enige garantie of waarborg met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestatie, volledigheid of geschiktheid van de informatie en het materiaal gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.

Copyright

Deze website en alle inhoud en diensten die op en via deze website worden aangeboden, worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere toepasselijke wetten op intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten, en zijn eigendom van, worden beheerd door en/of zijn in licentie gegeven aan Properties Elviria – Real Estate Marbella en/of haar samenwerkingspartners. Niets op deze website verleent, impliciet of anderszins, een licentie of recht om handelsmerken, logo’s of andere namen te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot die ter identificatie van Properties Elviria – Real Estate Marbella en/of haar samenwerkingspartners of hun respectieve producten en diensten die op deze site worden weergegeven, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Properties Elviria – Real Estate Marbella of de relevante partij die eigenaar kan zijn van dergelijke handelsmerken, logo’s en andere namen die op deze site worden weergegeven.

Elke herdistributie of reproductie van een deel of het geheel van de inhoud in welke vorm dan ook is verboden, met uitzondering van het volgende: U mag alleen fragmenten afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

U mag de inhoud kopiëren naar individuele derden voor persoonlijk gebruik, maar alleen als u de website erkent als de bron van het materiaal. U mag de inhoud niet verspreiden of commercieel exploiteren, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag het ook niet verzenden of opslaan op een andere website of een andere vorm van elektronisch zoeksysteem.

Deze website en de inhoud ervan is © Properties Elviria – Real Estate Marbella. Alle rechten voorbehouden.